Просмотров: 1499
Печать

Методичні вказівки до виконання практичних занять №1 і № 2 та самостійної роботи з дисципліни «Зведення і монтаж будівель і споруд»  для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво» / Укладач М.І. Котляр. – Харків: ХНУБА, 2019. (завантажити)

 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Зведення і монтаж будівель і споруд» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Укладачі: М.І. Котляр, І.В. Шумаков. – Харків: ХНУБА, 2017. (завантажити) 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Зведення багатоповерхового монолітного житлового будинку” для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Укладачі: М.І. Котляр, С.В. Бутнік. – Харків: ХНУБА, 2017. (завантажити)

 

Методические указания к выполнению курсового проекта "Возведение многоэтажного монолитного жилого дома" для иностранных студентов специальности 192 "Строительство и гражданская инженерия" / Составители: Н.И. Котляр, С.В. Бутник, В.А. Вяткин. – Харьков: ХНУСА, 2019. (завантажити) 

 

 

 
#login-former { position: absolute; top: 0px; left: -4900px; }