Просмотров: 1511
Печать

Розгорнутий план лекцій з дисципліни «Технологія та організація гідро-технічного будівництва» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та циві-льна інженерія», спеціалізація «Гідротехнічне будівництво»/ Укладачі: Бутнік С.В., Давиденко О.А. – Харків: ХНУБА, 2017. (завантажити)

 

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Технологія та організація гідротехнічного будівництва» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» / Укладачі: С.В. Бутнік, О.А. Давиденко. – Харків: ХНУБА, 2017. (завантажити) 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Пропуск будівельних витрат під час зведення земляної греблі” для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» / Уклад. С.В. Бутнік, О.А. Давиденко. – Х.: ХНУБА, 2017. (завантажити)

 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технологія та організація гідротехнічного будівництва» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» / Укладачі С.В. Бутнік, О.А. Давиденко. – Х.: ХНУБА, 2017. (завантажити) 

 

 

 
#login-former { position: absolute; top: 0px; left: -4900px; }