Просмотров: 3995
Печать

 

 

Програми екзаменів

 

Програма екзамену з дисципліни «Технологія будівництва» для студентів архітектурного факультету, освітній рівень "Бакалавр" (скачати) 

 

 

 

Бланки завдань

 

Бланк завдання на випускну роботу бакалавра (скачати)

 

 

Бланк завдання на курсову роботу з дисципліни "Технологія будівництва" для студентів-архітекторів (скачати)

 

 

Вимоги до змісту пояснювальної записки дипломного проекту за розділом ТБВ для студентів, що виконують дипломний проект спеціаліста та магістерську роботу по кафедрах архітектурних спеціальностей (скачати)

 

 

 

 

 Методичні вказівки 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі” для студентів напряму підготовки 6.060101 - „Будівництво” / Укладачі: І.В. Шумаков, Д.Ф. Гончаренко, М. І. Котляр, С. В. Бутнік, В. А. Вяткін. - Харків: ХНУБА, 2015. (скачати)

 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі” для іноземних студентів / Укладачі: І.В. Шумаков, Д.Ф. Гончаренко, М. І. Котляр, С. В. Бутнік, В. А. Вяткін.- Харків: ХНУБА, 2015. (скачати)

 

 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Основи потокової організації будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 - „ Промислове та цивільне будівництво ” денної та заочної форми навчання /  Укладачі: В.В. Савйовський, С.В. Бутнік, М.І. Котляр (скачати)

 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Улаштування теплоізоляції зовнішніх стін існуючої будівлі» для студентів спеціальності 6.060101 «Промислове та цивільне будівництво» / Укладачі: В.В. Савйовський, І.В. Шумаков, Д.В. Раківненко (скачати)

 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Пропуск будівельних витрат під час зведення земляної греблі” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво” / Уклад.  С.В. Бутнік, О.А. Давиденко (скачати)

 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі” для студентів напряму підготовки 6.060102 „Архітектура” / Укладачі: Д.Ф. Гончаренко, Т.І. Каржинерова. – Харків: ХНУБА, 2016.(скачати

 

 

Методические указания к выполнению курсового проекта „Технология возведения подземного сооружения методом опускного колодца” для иностранных студентов специальности 7.06010101 „Промышленное и гражданское строительство” / Составители: С.В. Бутник, В.А. Вяткин. – Харків: ХНУБА, 2016.(скачати)

 

 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення  курсу  «Технологія будівельного виробництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» професійного спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі: І.В. Шумаков, В.В. Обухов (скачати)

 

 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення  курсу  «Технологія зведення споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Укладачі: В.В. Савйовський, І.В. Шумаков (скачати)

 

 

Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація „Промислове та цивільне будівництво” / Укладачі: С.В. Бутнік, М.І. Котляр. – Харків: ХНУБА, 2018.(скачати)