Просмотров: 6062
Печать

 

Бланки завдань

 

Бланк завдання на випускну роботу бакалавра (завантажити)

 

Бланк завдання на курсову роботу з дисципліни "Технологія будівництва" для студентів-архітекторів (завантажити)

 

 

 Методичні вказівки 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі” для студентів напряму підготовки 6.060101 - „Будівництво” / Укладачі: І.В. Шумаков, Д.Ф. Гончаренко, М.І. Котляр, С.В. Бутнік, В.А. Вяткін. - Харків: ХНУБА, 2015. (завантажити)

 

Методические указания к выполнению курсового проекта „Поточный монтаж одноэтажного промышленного здания” для иностранных студентов специальности 6.060101 „Строительство” / Составители: И.В. Шумаков, Д.Ф. Гончаренко,  Н.И. Котляр, С.В. Бутник, В.А. Вяткин. – Х.: ХНУСА, 2015. (завантажити)

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять №1 і № 2 та самостійної роботи з дисципліни «Зведення і монтаж будівель і споруд»  для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво» / Укладач М.І. Котляр. – Харків: ХНУБА, 2019. (завантажити)

 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Зведення і монтаж будівель і споруд» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Укладачі: М.І. Котляр, І.В. Шумаков. – Харків: ХНУБА, 2017. (завантажити) 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Зведення багатоповерхового монолітного житлового будинку” для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Укладачі: М.І. Котляр, С.В. Бутнік. – Харків: ХНУБА, 2017. (завантажити)

 

Методические указания к выполнению курсового проекта "Возведение многоэтажного монолитного жилого дома" для иностранных студентов специальности 192 "Строительство и гражданская инженерия" / Составители: Н.И. Котляр, С.В. Бутник, В.А. Вяткин. – Харьков: ХНУСА, 2019. (завантажити) 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі” для студентів напряму підготовки 6.060102 „Архітектура” / Укладачі: Д.Ф. Гончаренко, Т.І. Каржинерова. – Харків: ХНУБА, 2016.(завантажити)

 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Технологія будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» / Укладач Т.І. Каржинерова.– Х.: ХНУБА, 2016. (завантажити)

 

Методические указания к изучению курса «Технология строительства» для иностранных студентов специальности  191 «Архитектура и градостроительство» / Составитель: М.Н. Джалалов  - Х.: ХНУСА, 2016. (завантажити) 

 

Д.Ф. Гончаренко, Т.І. Каржинерова, А.І. Алейнікова. Технологія будівельного виробництва: Тексти лекцій. – Ч.I; Ч.ІІ. – Х.: ХНУБА, 2020. (завантажити)

 

Д.Ф. Гончаренко, Т.И. Каржинерова, А.И. Алейникова. Технология строительного производства: Тексты лекций. – Ч.I; Ч.ІІ. – Х.: ХНУСА, 2017. (завантажити)

 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів «Основи потокової організації будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 - „ Промислове та цивільне будівництво ” денної та заочної форми навчання /  Укладачі: В.В. Савйовський, С.В. Бутнік, М.І. Котляр (завантажити)

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Улаштування теплоізоляції зовнішніх стін існуючої будівлі» для студентів спеціальності 6.060101 «Промислове та цивільне будівництво» / Укладачі: В.В. Савйовський, І.В. Шумаков, Д.В. Раківненко (завантажити)

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Пропуск будівельних витрат під час зведення земляної греблі” для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво» / Уклад. С.В. Бутнік, О.А. Давиденко. – Х.: ХНУБА, 2017.(завантажити)

 

Методические указания к выполнению курсового проекта „Технология возведения подземного сооружения методом опускного колодца” для иностранных студентов специальности 7.06010101 „Промышленное и гражданское строительство” / Составители: С.В. Бутник, В.А. Вяткин. – Харків: ХНУБА, 2016.(завантажити)

 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення  курсу  «Технологія будівельного виробництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» професійного спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі: І.В. Шумаков, В.В. Обухов (завантажити)

 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення  курсу  «Технологія зведення споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Укладачі: В.В. Савйовський, І.В. Шумаков (завантажити)

 

Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація „Промислове та цивільне будівництво” / Укладачі: С.В. Бутнік, М.І. Котляр. – Харків: ХНУБА, 2018.(завантажити)

 

 

 Силабуси навчальних дисциплін 

 

Силабус навчальної дисципліни ВБ6.2 «Сучасний стан та пер­спективи розвитку тех­нології промислового та цивільного будівництва» (завантажити)

 

Силабус навчальної дисципліни ДВ 04.06.01 «Наукові основи удосконалення технологічних рішень в будівництві»(завантажити)