Просмотров: 5503
Печать

Історично на кафедрі велися дослідження у таких напрямках та сформувалися наукові школи, як: потокове будівництво, технологія виконання земляних робіт, технологія виконання пальових робіт, технологія монтажу будівельних конструкцій, технологія виконання бетонних робіт, організація і технологія робіт по ремонту і відновлюванню міських інженерних мереж, виконання гідроізоляційних та покрівельних робіт, технологія виконання опоряджувальних робіт, наукова організація праці, комплексна механізація будівельних процесів, технологія зведень будівель та споруд, реконструкція будівель та споруд.

Наразі на кафедрі сформувалися та діють наукові школи:

д.т.н., професора Гончаренко Д.Ф. – удосконалення організаційно-техноло­гічних рішень при реконструкції та зведенні будівель і споруд та відновлення міських інженерних мереж. Під його керівництвом підготовлено 3 докторів та 34 кандидатів наук, серед яких також іноземні громадяни.

д.т.н., професора Шумакова І.В. - інтенсифікація зведення підземних частин будівель шляхом впровадження інноваційних організаційно-технологічних рі­шень та удосконалення технології улаштування надплоских підлог будівель. Під його керівництвом захистили дисертації 1 доктор та 2 кандидата наук  підготовлено 2 кандидата технічних наук та здійснюється подальша підготовка групи аспірантів.

к.т.н., професора Котляра М.І. – удосконалення організаційно-технологічних рішень зведення монолітних залізобетонних конструкцій будівель та споруд. Під його керівництвом підготовлено 3 кандидата технічних наук та ведеться подальша підготовка аспірантів.

Доценти, к.т.н. Каржинерова Т.І., Бутнік С.В. також здійснють підготовку аспірантів.

Кафедра традиційно веде підготовку науково-практичних фахівців найвищого рівня. Серед випускників аспірантури велика кількість науковців та практиків, які зробили великий внесок в розвиток будівельної науки та справи не тільки на теренах нашої держави та колишнього СРСР а також далеко за їх межами – у Сирії, Гвінеї та Коста-Ріці.

На кафедрі працює аспірантура та докторантура. В аспірантурі кафедри зараз проходять навчання 7 осіб.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ І ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.23.08 - ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Журнали з напряму "Civil Engineering", що входять до бази SCOPUS (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

"Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти". Матеріали конференції. Запоріжжя. 5-6.10.2017 (Завантажити)