Просмотров: 4542
Печать

Наукове обґрунтування і розробка організаційно-технологічних рішень, що підвищують експлуатаційну довговічність систем водопостачання та водовідведення

Науковий керівник – проф., д.т.н. Гончаренко Д.Ф.

Наукова і практична значущість отриманих результатів полягає в розробці організаційних методів і технології ремонту та відновлення водопровідних трубопроводів відкритим і безтраншейним способами, що дозволяє забезпечити необхідну надійність і експлуатаційну довговічність трубопроводів. 

Етап 1. Аналіз стану систем водопостачання та водовідведення в Україні

Етап 2. Дослідження матеріалів і конструкцій, що застосовуються для ремонту і відновлення водопровідних і водовідвідних мереж. Методи виконання робіт.

Етап 3. Моделювання ремонтно-відновлювальних процесів на підземних мережах. Розробка організаційно-технологічних рішень, що підвищують експлуатаційну надійність мереж.

 

Теоретичні основи інтенсифікації та ресурсозбереження будівництва із монолітного залізобетону

Науковий керівник – к. т. н., проф. Котляр М.І. 

Розглянуті можливості використання високоефективних закордонних добавок у бетонах, приготованих з використанням місцевих матеріалів, вивчені і досліджені особливості збереження властивостей бетонної суміші на протязі транспортування, часу після укладання бетону в опалубку в різних температурних умовах (влітку, взимку і міжсезоння), використання вакуумної обробки бетону, що спрямоване на подальше удосконалення організаційно-технологічних рішень зведення несучих конструкцій каркасно-монолітних будинків. Запропоновані рекомендації по регулюванню технологічних параметрів зведення відповідальних несучих конструкцій, скорочення термінів будівництва, знижується трудомісткість і вартість робіт.

Етап 1. Удосконалення опалубочної оснастки для зведення монолітних і збірно-монолітних конструкцій 

Етап 2. Удосконалення організаційно-технологічних параметрів зведення залізобетонних конструкцій з використанням ефективних бетонних сумішей

Етап 3. Розробка методики вибору інтенсивних та ресурсозберігаючих технологій будівництва із монолітного залізобетону

 

Організаційно-технологічні рішення улаштування дренажних систем будівель з використанням полімерних трубофільтрів.

Науковий керівник – д. т. н., проф. Шумаков І.В. 

Проаналізовано та узагальнено методичні підходи, конструктивні та організаційно-технологічні рішення, нормативна база та результати досліджень в області улаштування дренажних систем будівель. Досліджено характерні пошкодження та дефекти дренажних систем і причини їх виникнення. Розроблено методику проведення експерименту з дослідження фізико-механічних властивостей полімерно-волокнистих матеріалів (ПВМ) і деформаційно-міцнісних та фільтраційних характеристик труб з ПВМ. Розроблено організаційно-технологічні рішення з улаштування дренажних систем будівель.

Етап 1. Математичне моделювання урахування впливу факторів на техніко-економічні показники улаштування дренажів

Етап 2. Експериментальні дослідження роботи полімерних трубофільтрів

Етап 3. Розробка рекомендацій і удосконалення конструктивних та організаційно-технологічних рішень улаштування дренажних систем з використанням полімерних трубофільтрів

 

Удосконалення організаційно-технологічних рішень при зведенні бетонних гребель

Науковий керівник - к. т. н., доцент Бутнік С.В.

Проаналізовано і встановлено, що найбільш уразливим місцем в греблях з укатаного бетону є горизонтальні шви. Для зменшення фільтрації через них застосовують три основні прийоми. Найбільш поширеним прийомом є влаштування оболонки зі звичайного бетону, що вібрується (у монолітному або збірному варіанті). Розглянуто варіанти улаштування верхових і низових укосів гребель з укатаного бетону.

Етап 1. Зведення гребель з укатаного бетону: ретроспектива, сучасний стан, напрямок досліджень 

Етап 2. Аналіз особливостей проектування і будівництва високих гребель з укатаного бетону

Етап 3. Аналіз особливостей технології бетонування гребель з укатаного бетону

 

Дослідження організаційно-технологічних рішень водозниження

Науковий керівник – к. т. н., доц. Каржинерова Т.І. 

Зроблено класифікацію методів та технічне обслуговування мережі передбачає зовнішній і внутрішній (технічний) огляди мережі і споруд на ній: дюкерних і сполучних камер, колодязів і колекторів, аварійних випусків, естакад і водопропускних труб під каналізаційними трубопроводами і т. д. Обґрунтовано необхідність узагальнення науково-технічних даних про підвищення ефективності методів водозниження під час ремонтно-відновлювальних робіт інженерних мереж.

Етап 1. Теоретичні та практичні  дослідження експлуатації каналізаційних мереж та споруд

Етап 2. Аналіз причин, що впливають на експлуатаційну надійність підземних комунікацій

Етап 3. Організаційно-технологічні рішення водозниження

 

Удосконалення технології влаштування енергоефективних огороджувальних конструкцій

Науковий керівник – к. т. н., доц. Гаєвой Ю.О. 

Класифіковано схеми огороджувальних конструкцій будівель і методи улаштування енергоефективного утеплення; проведено порівняльний аналіз технічних характеристик утеплювачів та виділено їх технічні особливості, що впливають на удосконалення технології улаштування утеплення; Для схеми улаштування енергоефективного утеплення легким мокрим методом житлового будинку було виконано технологічні розрахунки двох видів мінерального утеплювача та проведено порівняння їх результатів.

Етап 1. Удосконалення організаційно-технологічних параметрів влаштування енергоефективних огороджувальних конструкцій з використанням ефективних утеплювальних матеріалів

Етап 2. Удосконалення технології влаштування енергоефективних огороджувальних конструкцій 

Етап 3. Розробка методики вибору технологій за енергоефективністю та трудомісткістю при влаштуванні огороджувальних конструкцій