Просмотров: 5619
Печать

У передвоєнний період професором Неровецьким О.І. був виданий підручник «Основи будівельного виробництва», що поклав початок багатьом підручникам і навчальним посібникам, створеним на кафедрі в подальшому. В 1936 році виданий підручник професора Давідсона А.Г.  «Основи механізації будівельних poбiт». Капітальна праця «Виробничі підприємства будівельної промисловості як основна база її індустріалізації», написана професором Неровецьким О.І. за участю Давідсона А.Г., Манучарова Д.Л. та Попова А.Д., уперше охопила основні питання проектування та організації виробничих підприємств будівельної промисловості. В 1937 році в роботі Неровецького О.І., Єрьоменко Г.І. та Манучарова Д.Л. «Методика складання проекту організації будівельних робіт» були розроблені основні принципи проектування організації будівництва.

 

Особливе місце в роботі кафедри займає підручник «Будівельне виробництво», підготовлений професорами Неровецьким О.І., Лейбфрейдом Ю.М. і Давідсоном А.Г. у трьох томах: «Будівельні машини», «Будівельні роботи» і «Організація будівельного виробництва». На конкурсі, організованому в 1941 році Всесоюзним комітетом по справам вищої школи, цей підручник був визнаний одним із кращих, однак за умов воєнного часу він не був виданий.

В 1949 р. проф. Лейбфрейдом Ю.М. і доц. Швиденко В.Й. створений перший в країні підручник «Монтаж будівельних конструкцій», перевиданий в 1962 і в 1965 р. як навчальний посібник. Цей підручник перекладений на китайську мову, виданий у Пекіні. В 1957 році проф. Лейбфрейд Ю.М. створює підручник «Технологія будівельного виробництва», в 1966 році виданий навчальний посібник проф. Швиденко В.Й. «Комплексна механізація виробничих процесів у будівництві», в 1975 році - навчальний посібник доцента Чернишова С.Ф. «Монтаж великопанельних і великоблочних будинків», в 1982, 1983 і в 1987 році вийшли друком навчальні посібники «Монтаж будівельних конструкцій». Всі перераховані підручники та навчальні посібники рекомендовані Мінвузом СРСР і Мінвузом УРСР для інженерно-будівельних вузів і факультетів.

Колективом авторів у складі Бабаніна П.В., Житінського Ю.М., Матохіна В.П., Пащенко М.Я., Смірнова О.М., Усика С.А., Чернишова С.Ф. в 1969 році створений підручник «Технологія та організація будівельного виробництва», рекомендований Мінвузом УРСР для будівельних технікумів. Загальна редакція цього видання здійснена доцентами Матохіним В.П., Смірновим О.M. У 1987 році Гаєвим О.Ф. і Усиком С.А. виданий навчальний посібник «Курсове та дипломне проектування. Промислові та цивільні будівлі» для будівельних технікумів.

На кафедрі вперше в країні була почата розробка теорії потокового будівництва. Великий внесок у розвиток цих досліджень внесла робота «Швидкісне будівництво», виконана Неровецьким О.І. у співавторстві з Давідсоном А.Г., Манучаровим Д.Л., видана Укрніто будівельників в 1939 році. Це одна з перших систематизованих праць з питань потокового будівництва. У наступних працях проф. Неровецького О.І. «Основи швидкісного будівництва» (1939), «Загальні принципи   організації   будівельних  робіт  швидкісними  методами» (1940) та дослідженні Неровецкого О.І., Трубіна В.А. «Особливості організації швидкісного будівництва» (1940) були розвинені особливості організації будівництва швидкісними методами.

На основі виконаних на кафедрі наукових досліджень видані монографії Швиденко В.Й., Матохін В.П., Смірнов О.M., Фоков Р.І., Чернишов С.Ф. «Монтаж багатоповерхових промислових будівель» (1964); Швиденко В.Й. «Монтаж висотних будівель» (1977); Матохін В.П., Смірнов О.M.  «Поток у промисловому будівництві» (1964); Фоков Р.І. «Проектування корпусів-заводів» (1966), «Вибір оптимальної організації та технології зведення будинків» (1969); Гаєвой О.Ф. «Науково-технічний прогрес у житлово-цивільному будівництві» (1973), «Механізація та автоматизація трудомістких процесів у будівництві» (1975), «Індустріалізація житлового будівництва» (1979), «Технологічне забезпечення науково-технічного прогресу в будівництві» (1985); Гаєвой О.Ф., Жван В.Д., Котляр М.І. «Реконструкція промислових об'єктів» (1990 р.); Гончаренко Д.Ф. «Реконструкція будівель та споруд» (1991 р.), «Відновлення каналізаційних мереж, розміщених у водонасичених ґрунтах» (1999), «Експлуатація, ремонт та відновлення мереж водовідведення» (2008); Савйовський В.В. «Будівельно-монтажні роботи в умовах реконструкції» (1994), «Технологія реконструкції» (1997), «Ремонт і реконструкція цивільних будівель» (1999), «Технічна діагностика будівельних конструкцій» (2008) і інші, що написані самостійно та у співавторстві.

За останній період слід виділити монографію проф. Гончаренко Д.Ф. «Експлуатація, ремонт та відновлення мереж водовідведення» (2008).

Узагальнюючи досвід  виконання робіт кафедри та інших організацій із реконструкції  промислових об'єктів  вийшла у світ монографія Гаєвого О.Ф., Жвана В.Д. та Котляра М.І. «Технологические и организационные  решения при реконструкции промышленных объектов» (1992).

Незмінною популярністю в країні та за її межами користуються книги проф. Савйовського В.В.  «Технологія реконструкції» (1997), «Ремонт и реконструкція гражданских зданий» (1999), «Техническая диагностика строительных конструкций» (2008).

Останнім часом за участі співробітників кафедри вийшли: підручник доц. Добряєва А.О. «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2010), «Концептуальные основы региональной политики развития комплексной реконструкции объектов жилой недвижимости с максимальным использованием существующих зданий и инфраструктуры городских территорий» (Савйовский В.В., Котляр М.І.) (2010) та «Технологія зведення і ремонту споруд» (Савйовський В.В.) (2014).