Просмотров: 2469
Печать

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі” для студентів напряму підготовки 6.060102 „Архітектура” / Укладачі: Д.Ф. Гончаренко, Т.І. Каржинерова. – Харків: ХНУБА, 2016.(завантажити)

 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Технологія будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» / Укладач Т.І. Каржинерова.– Х.: ХНУБА, 2016. (завантажити)

 

Методические указания к изучению курса «Технология строительства» для иностранных студентов специальности  191 «Архитектура и градостроительство» / Составитель: М.Н. Джалалов  - Х.: ХНУСА, 2016. (завантажити) 

 

Д.Ф. Гончаренко, Т.І. Каржинерова, А.І. Алейнікова. Технологія будівельного виробництва: Тексти лекцій. – Ч.I; Ч.ІІ. – Х.: ХНУБА, 2020. (завантажити)

 

Д.Ф. Гончаренко, Т.И. Каржинерова, А.И. Алейникова. Технология строительного производства: Тексты лекций. – Ч.I; Ч.ІІ. – Х.: ХНУСА, 2017. (завантажити)

 

Програма екзамену з дисципліни «Технологія будівництва» для студентів архітектурного факультету, освітній рівень "Бакалавр" (завантажити)